Historik

Något om stiftelsen Markussens studiefond

Längst nere ser du ett nyhetsklipp från Smålandsposten 1953. Detta var året då Karen Markussen avled och makarnas tillgångar tillföll studiefondens förvaltningen enligt deras testamente.

Markus och Karen Markussen

Markus Markussen drev i Alvesta, Kronobergs län, en liten trävarurörelse som han hade tagit över efter sin far. 1944 testamenterade han och hustrun Karen huvuddelen av sin förmögenhet till en stipendiefond som fick namnet "Markussens studiefond". Sedan mitten av 1950-talet har fonden årligen delat ut stipendier. Sedan 1994 delar stiftelsen Markussens studiefond även ut stipendier till forskarstuderande.

Studiefonden leds av en styrelse. Styrelsen sammanträder i slutet av mars månad för att ta ställning till vilka sökande som skall beviljas stipendium.

Med anledning av att Markussens studiefond fyller 50 år har en jubileumsskrift tagits fram.

Jubileumsskrift (pdf-fil, 0,5 MB)