Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län.

Ansök - grundstudenter

Ansök - forskarstudenter

Ansökningsomgången börjar den 28 november.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter, namn och personnummer, om vem som fått stipendium protokollförs och sparas. Detta för att Markussens studiefond ska uppfylla de krav på redovisning som ställs på stiftelsen. Alla övriga personuppgifter raderas efter att beslut om årets stipendiater är taget och utbetalat.

Markus och Karen Markussen

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

Forskarstipendiater 2023

Årets utlysning av stipendier till doktorander resulterade i att 11 ansökningar kom in. Styrelsen beslutar att dela ut fem stipendier à 50 000 kr utan inbördes ordning till:
Larson, Johannes SLU Fakulteten för skogsvetenskap
Andersson, Natalie Lunds universitet Medicinska fakulteten
Böök, Martina Linnéuniversitetet Fakulteten för konst och humaniora
Håkansson, Camilla Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten
Petersson, Alexandra Lunds universitet Medicinska fakulteten (ej med på bild)
Styrelsen har också fått in 97 ansökningar från studerande vid uni­versi­tet, högskolor, yrkeshögskolor och motsvarande. Utifrån dessa ansökningar har styrelsen beslutat att dela ut 65 stipendier à 6 000 kronor.