Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län.

Ansök nu

Ansökningsomgången börjar den 28 november.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter, namn och personnummer, om vem som fått stipendium protokollförs och sparas. Detta för att Markussens studiefond ska uppfylla de krav på redovisning som ställs på stiftelsen. Alla övriga personuppgifter raderas efter att beslut om årets stipendiater är taget och utbetalat.

Markus och Karen Markussen

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

Årets stipendieutdelning

Årets utlysning av stipendier till doktorander resulterade i att 16 ansökningar kom in. Styrelsen beslutar att dela ut fem stipendier à 50 000 kr till:
Christina Hermanrud         Karolinska Institutet Neuroimmunologi
Gustav Cedersjö              Lunds universitet Datavetenskap
Johanna Sernevi Säll      Lunds universitet Medicin
Mathias Karlsson            Linnéuniversitetet   Ekonomi
Tove Larsson  Uppsala universitet Språkvetenskap        

Stipendiater 2017 Från vänster: Mathias Karlsson, Johanna Sernevi Säll, Gustav Cedersjö, Tove Larsson och Christina Hermanrud

Studiefonden delar också ut stipendier till studenter som läser på högskolor. I år delades ut 119 stipendier à 5000 kr. Den totala stipendieutdelningen inklusive forskarstipendierna blev 845 000 kr.