Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län.

Ansök nu

Ansökningsomgången börjar den 28 november.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari.

Markus och Karen Markussen

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

Årets stipendieutdelning

Årets utlysning av stipendier till doktorander resulterade i att 15 ansökningar kom in. Styrelsen beslutar att dela ut fem stipendier à 50 000 kr till:
Alexandra Rundberg Nilsson Lunds universitet Medicin
Elin Eis Durham University UK Kemi
Klas Nilsson Lunds universitet Statsvetenskap
Linda Mossberg Göteborgs universitet Socialt arbete
Susanna Nordmark Linnéuniversitetet Medieteknik

Stipendiater 2016 Från vänster: Susanna Nordmark, Alexandra Rundberg Nilsson, Elin Eis, Linda Mossberg och Klas Nilsson

Studiefonden delar också ut stipendier till studenter som läser på högskolor. I år delades ut 130 stipendier à 4 500 kr. Den totala stipendieutdelningen inklusive forskarstipendierna blev 835 000 kr.