Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län.

Ansök nu

Ansökningsomgången börjar den 28 november.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter, namn och personnummer, om vem som fått stipendium protokollförs och sparas. Detta för att Markussens studiefond ska uppfylla de krav på redovisning som ställs på stiftelsen. Alla övriga personuppgifter raderas efter att beslut om årets stipendiater är taget och utbetalat.

Markus och Karen Markussen

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

Årets stipendieutdelning

2019 års utlysning av stipendier till doktorander resulterade i att 11 ansökningar kom in. Styrelsen beslutar att dela ut fem stipendier à 50 000 kr till:
Peter Dahlgren Göteborgs universitet Journalistik, medier och kommunikation
Carin Eklöf-Östberg Chalmers Tekniska Högskola Kemi och kemiteknik
Dan Fransson Göteborgs universitet Idrottsvetenskap
Anna Larsson Göteborgs universitet Kemi och molekylärbiologi
Helena Roos Linnéuniversitetet Matematik / Matematikdidaktik

Stipendiater 2019 Från vänster: Peter Dahlgren, Anna Larsson, Carin Eklöf-Östberg, Dan Fransson, Helena Roos

Studiefonden delar också ut stipendier till studenter som läser på högskolor. I år delades ut 93 stipendier à 5000 kr. Den totala stipendieutdelningen inklusive forskarstipendierna blev i år 715 000 kr.