Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län.

Ansök nu

Ansökningsomgången börjar den 28 november.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ställer nya krav på hur vi hanterar personuppgifter. Personuppgifter, namn och personnummer, om vem som fått stipendium protokollförs och sparas. Detta för att Markussens studiefond ska uppfylla de krav på redovisning som ställs på stiftelsen. Alla övriga personuppgifter raderas efter att beslut om årets stipendiater är taget och utbetalat.

Markus och Karen Markussen

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

Årets stipendieutdelning

2018 års utlysning av stipendier till doktorander resulterade i att 10 ansökningar kom in. Styrelsen beslutar att dela ut fem stipendier à 50 000 kr till:
Bergsten, Johan Chalmers tekniska högskola Mikroteknologi och nanovetenskap
Larson, Simon Kungliga tekniska högskolan Matematik
Samuelsson, Kristin Karolinska Institutet Medicin
Walther, Lisa Lunds universitet Medicinska fakulteten
Bengtsson, Petter Umeå universitet Humanistiska fakulteten

Stipendiater 2018 Från vänster: Johan Bergsten, Simon Larson, Kristin Samuelsson, Lisa Walther och Petter Bengtsson

Studiefonden delar också ut stipendier till studenter som läser på högskolor. I år delades ut 112 stipendier à 5000 kr. Den totala stipendieutdelningen inklusive forskarstipendierna blev 810 000 kr.